Checkout Module Magento2


(Nesse) #1

Beste,

Wij zijn op zoek naar een checkout module zoals die van gereedschapcentrum.nl. Zou iemand me kunnen vertellen of dit een bestaande module is? Zo ja, welke module wordt er dan gebruikt? Indien dit niet het geval zou zijn, welke module leunt hier dan dicht bij aan?

Alvast bedankt