Magento 2 totaal items in pdf invoice


(Reyn Waldram) #1

Wij zouden graag in de pdf factuur die je kunt printen in de backend ook een totaal aantal items van de order willen opnemen naast het aantal items per specifiek product. Hoe kunnen wij dit voor elkaar krijgen? Ik zie een dergelijke optie niet onder de configuratie dus ik neem aan dat hiervoor code moet worden geschreven. Welke code en waar is mij niet duidelijk aangezien magento 2 voor mijn nog nieuw is. Kan iemand helpen?

Alvast heel erg bedankt!