Over de categorie Meetups & events


(Guido Jansen) #1


Door het hele land vinden er meetups en events plaats met Magento in de hoofdrol. Een deel wordt door Dutchento georganiseerd, maar een groot deel ook door bedrijven in de community zelf.

Voor elke provincie bestaat er een groep op meetup.com die we kunnen gebruiken ter promotie van events in die provincie.

In dit forum kun je discussies voeren over events, hoe organiseer je ze, hoe kun je ze het beste promoten en kunnen we met elkaar afstemmen hoe we dit doen. Uiteraard kun je het hier ook aankondigen als je een event organiseert.