Product toevoegen aan cart via Facebook pagina


(Paul Meems) #1

Ik wil de facebook store gebruiken voor een aantal producten.
FB heeft een link nodig van het product. Om te voorkomen dat de gebruiker eerst het product in fb moet selecteren en dan nog een keer in onze webshop wil ik de ‘add to cart’ link gebruiken.
Jammer genoeg zit er in deze url een form_key die regelmatig veranderd.
Ik heb dan ook een losse php-pagina nodig die die key ophaalt en dan redirect naar de juiste url.

Het bepalen van deze url is dusdanig complex dat ik daar niet uitkomt.

Ik heb een uitvoerige beschrijving van mijn probleem al eerder hier gepost:

Is er hier iemand die hier meer van weet en mij wil helpen hiermee?